Τίτλος: Παλαιολόγος Θεολόγου
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1983
Αριθμός Σελίδων: 16
Συγγραφείς/Κείμενα: Διαμαντόπουλος Διαμαντής, Σπηλιάδη Βεαρίκη, Μακρής Κίτσος, Πετρής Γιώργης, Αντωνακάτου Ντιάνα, Λυδάκης Στέλιος, Αλεξίου Νίκος, Βασιλείου Σπύρος, Τάσσος, Ασμάνη Ιωάννα
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου