Τίτλος: Αργυρώ Καρύμπακα-Νεγρεπόντη
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Κέντρο Τέχνης και λόγου Πανσέληνος
Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης: 1980
Αριθμός Σελίδων: 16
Συγγραφείς/Κείμενα: Καρύμπακα Αργυρώ
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική