Τίτλος: Ν. Νικολάου 79
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων-Γκαλερί Ζουμπουλάκη
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1979
Προέλευση: Γκαλερί Ζουμπουλάκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.