Τίτλος: Πέντε Χρόνια Νεοελληνική Λιθογραφία
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Κέντρο Τέχνης Artigraf
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1982
Αριθμός Σελίδων: 20
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.