Τίτλος: Paul Verlaine 1844-1896
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Γαλλικό Ινστιτούτο Πειραιά, Χώρος Τέχνης 24
Έτος Έκδοσης: 1997
Αριθμός Σελίδων: 34
Συγγραφείς/Κείμενα: Toyat Henri, Παπαδόπουλος Πέτρος
Προέλευση: Αρχείο Μαρίας Φιλοπούλου, Αρχείο Ειρήνης Ηλιοπούλου
Γλώσσες: Ελληνική, Γαλλική