Τίτλος: Έκθεσις ζωγραφικής σύγχρονης τέχνης
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Αίθουσα Παρνασσός
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1945
Αριθμός Σελίδων: 6
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.