Είδος: Πρόσκληση
Έκδοση: Αίθουσα Παρνασσός
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1945
Αριθμός Σελίδων: 1
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.