Τίτλος: Η Τέχνη και ο Τεχνίτης: Vitrail - Το γυαλί στην τέχνη σήμερα
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1980
Αριθμός Σελίδων: 32
Συγγραφείς/Κείμενα: Μπουζιούκος Γιάννης, Παρλαβάντζας Τάκης, Πολίτη Ευγενία, Πρέκα Μερόπη
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου, Αρχείο Γιάννου Μπουζιούκου, Αρχείο Νίτσας Αλαμάνου
Γλώσσες: Ελληνική