Τίτλος: Έλληνες Ζωγράφοι
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Αίθουσα Τέχνης Συλλογή
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1977
Αριθμός Σελίδων: 30
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου
Γλώσσες: Ελληνική