Τίτλος: Μαρία Ζιάκα: χαρακτική
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Dada Art Gallery
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1982
Αριθμός Σελίδων: 12
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου
Γλώσσες: Ελληνική