Τίτλος: Έκθεση Αναγλύφου
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Σύλλογος Γλυπτών
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1978
Αριθμός Σελίδων: 66
Συγγραφείς/Κείμενα: Σύλλογος Γλυπτών
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική