Τίτλος: 1η Διεθνής Έκθεσις Γλυπτικής: Παναθήναια της Συγχρόνου Γλυπτικής
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1965
Αριθμός Σελίδων: 111
Συγγραφείς/Κείμενα: Σπητέρης Τώνης, Cevalier Denys, Marchiori Giuseppe
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Αλεξ Μυλωνά, Αρχείο Φίλιππου Κουτσίνα
Γλώσσες: Ελληνική