Τίτλος: IVe Exposition Internationale de Sculputure Contemporaine
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Musee Rodin
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1971
Αριθμός Σελίδων: 239
Συγγραφείς/Κείμενα: Marchiori Giuseppe
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Γεωργιάδη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.