Τίτλος: Listowel International Graphic Exhibition ΄78
Είδος: Κατάλογος
Έτος Έκδοσης: 1978
Αριθμός Σελίδων: 31
Συγγραφείς/Κείμενα: Leane Finola
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Αγγλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.