Τίτλος: 7 mbg '78
Είδος: Κατάλογος
Τόπος Έκδοσης: Krakow
Έτος Έκδοσης: 1978
Συγγραφείς/Κείμενα: Pietsch Andrzej
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Γαλλική, Πολωνική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.