Τίτλος: World Print Competition 77
Είδος: Κατάλογος
Τόπος Έκδοσης: San Francisco
Έτος Έκδοσης: 1977
Αριθμός Σελίδων: 59
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Σωσώς Χουτοπούλου-Κονταράτου)
Γλώσσες: Αγγλική