Τίτλος: World Print Competition 77
Είδος: Κατάλογος
Τόπος Έκδοσης: San Francisco
Έτος Έκδοσης: 1977
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Αγγλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.