Τίτλος: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεση
Είδος: Κατάλογος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1940
Αριθμός Σελίδων: 32
Προέλευση: Αρχείο Δημήτρη Λουκόπουλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.