Τίτλος: Τα πλαστικά στην τέχνη
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Υπηρεσία Πληροφοριών των Η.Π.Α.
Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης: 1971
Αριθμός Σελίδων: 9
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική