Τίτλος: Get some fresh art
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2005
Αριθμός Σελίδων: 46
Συγγραφείς/Κείμενα: Δημητρακοπούλου Χαρίσσα
Προέλευση: Αρχείο Άγγελου Αντωνόπουλου, Αρχείο Στέφανου Τσαπάλα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.