Τίτλος: Europalia 82 Festival des Arts
Είδος: Κατάλογος
Τόπος Έκδοσης: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Έτος Έκδοσης: 1982
Αριθμός Σελίδων: 32
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης,Αρχείο Λήδας Παπακωνσταντίνου
Γλώσσες: Ελληνική, Γαλλική
Παρατηρήσεις: Στον κατάλογο αναφέρεται η ελληνική συμμετοχή.