Τίτλος: Νέοι δημιουργοί στη χαρακτική και σε κατασκευές
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1994
Αριθμός Σελίδων: 25
Συγγραφείς/Κείμενα: Κοκκίνη Λένα
Προέλευση: Αρχείο Αλέξανδρου Ψυχούλη, Αρχείο Σκιρώνειου Μουσείου,Πολυχρονόπουλου, Αρχείο Λένας Κοκκίνη
Γλώσσες: Ελληνική