Τίτλος: art athina 2013
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2013
Αριθμός Σελίδων: 210
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Αρχείο Τόνιας Μάκρα,Αρχείο Μαρίας Κομπατσιάρη
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική