Τίτλος: Μ. Πηλαδάκης
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Γκαλερί Αργώ
Τόπος Έκδοσης: Λευκωσία, Κύπρος
Έτος Έκδοσης: 1972
Αριθμός Σελίδων: 7
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου
Γλώσσες: Αγγλική