Τίτλος: Gruppo 4 Internazionale
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galleria Numero Redazione
Τόπος Έκδοσης: Φλωρεντία, Ιταλία
Έτος Έκδοσης: 1959
Αριθμός Σελίδων: 8
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Ιωάννας Σπητέρη-Βεροπούλου)