Τίτλος: Vlassis Caniaris Grekiskt vittensmal
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Moderna Museet Stockholm
Τόπος Έκδοσης: Στοκχόλμη, Σουηδία
Έτος Έκδοσης: 1971
Αριθμός Σελίδων: 29
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου, Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Σουηδική