Τίτλος: Caras, Chrissicopulos, Gaitis
Είδος: Κατάλογος
Έτος Έκδοσης: 1981
Αριθμός Σελίδων: 40
Προέλευση: Αρχείο Στάθη Χρυσικόπουλου
Γλώσσες: Ιταλική
Παρατηρήσεις: Η αναζήτηση σε αυτό το πεδίο εμφανίζει όλες τις επιμέρους συμμετοχές.