Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1973
Προέλευση: Αρχείο Νίτσας Αλαμάνου
Γλώσσες: Ελληνική