• Αξελός Μιχαήλ
  • Βικάτος Σπύρος
  • Γεωργιάδης Ανδρέας, ο Κρης
  • Λινάκης Κώστας
  • Φωκάς Γιώργος