Τίτλος: Πολυμορφίες ΙΙ: Έκθεση για την υποστήριξη των Νέων της Τέχνης
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Τα Νέα της Τέχνης
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2013
Αριθμός Σελίδων: 20
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη, Αρχείο Άγγελου Σκούρτη,Αρχείο Μαρίας Κομπατσιάρη
Γλώσσες: Ελληνική