Τίτλος: "Ηρακλής Ανώνυμος Γενική Εατιρία Τσιμέντων 1982"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Ηρακλής Όμιλος Εταιριών
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1982
Γλώσσες: Ελληνική