Τίτλος: IV Biennale D΄Alexandrie
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Musee des Beaux-Arts d'Alexandrie
Τόπος Έκδοσης: Αίγυπτος
Έτος Έκδοσης: 1961
Προέλευση: Αρχείο Μανώλη Βεντούρη και Πάρι Παρασκευά-Βουτσά
Γλώσσες: Γαλλική, Αραβική