Τίτλος: "Μπουζιάνης: Ι. Σχέδια/Busianis: I. Zeichnungen"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Σύλλογος: "Οι Φίλοι του Μπουζιάνη"
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1962
Αριθμός Σελίδων: 57
Προέλευση: Αρχείο Κλέας Σουγιουλτζόγλου
Γλώσσες: Ελληνική, Γερμανική