Τίτλος: Έκθεση Εκπαιδευτικών Τέχνης
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1990
Αριθμός Σελίδων: 240
Προέλευση: Αρχείο Κατερίνας Κασσαβέτη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.