Τίτλος: Δημήτρης Αληθεινός: "Λόγος-ήχος"
Είδος: Βιβλίο
Έτος Έκδοσης: 1975
Προέλευση: Αρχείο Δημήτρη Αληθεινού, Αρχείο Έφης Στρούζα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα ποιήματα βρίσκονται σε κασέτα στο εσωτερικό του βιβλίου.