Τίτλος: Costas Tsoclis
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galerie Ileana Sonnabend
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1970
Αριθμός Σελίδων: 24
Συγγραφείς/Κείμενα: Pierre Jose
Προέλευση: Αρχείο Κώστα Τσόκλη
Γλώσσες: Γαλλική