Τίτλος: Νεοελληνική Χαρακτική
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Έκδοση Ιονική Τράπεζα
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1989
Αριθμός Σελίδων: 224
Συγγραφείς/Κείμενα: Χρήστου Χρύσανθος
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έκδοση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.