Τίτλος: Νίκος Γιώργος Παπουτσίδης
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galeri
Αριθμός Σελίδων: 36
Συγγραφείς/Κείμενα: Ηλιοπούλου-Ρογκάν Ντόρα
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα,Αρχείο Νέλλης Σπηλιοπούλου
Γλώσσες: Ελληνική, Γαλλική