Τίτλος: Cult ΄96 Η άλλη διάσταση στην τέχνη
Είδος: Κατάλογος
Έτος Έκδοσης: 1996
Αριθμός Σελίδων: 28
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική