Τίτλος: Διάλογοι
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Palais d΄Iena
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1993
Αριθμός Σελίδων: 96
ISBN: 2-909751-00-7
Συγγραφείς/Κείμενα: Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, Chomier Gerard
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα, Αρχείο Κώστα Πανιάρα
Γλώσσες: Ελληνική, Γαλλική