Τίτλος: Τόπος: Εκπνοή
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης: 2007
Αριθμός Σελίδων: 35
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα, Αρχείο Έφης Στρούζα
Γλώσσες: Ελληνική