Τίτλος: "Ηρακλής Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων 1963"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Ηρακλής Όμιλος Εταιριών
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1962
Αριθμός Σελίδων: 124
Προέλευση: Αρχείο Ζαχαρία Πορταλάκη
Γλώσσες: Ελληνική, Γαλλική, Αραβική, Αγγλική