Τίτλος: Λιλή Ιακωβίδη: "Κοσμοείδωλα"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Γραφικαί Τέχναι Ι. Μακρής Α.Ε.
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1973
Αριθμός Σελίδων: 104
Συγγραφείς/Κείμενα: Ιακωβίδη Λιλή
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική