Τίτλος: Y Grammaticopoulos
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galerie De L΄ Universite
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1970
Αριθμός Σελίδων: 20
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική