• Γέρος Δημήτρης
  • Γουνελά Βούλα
  • Δήμου Ελένη
  • Zoumboulakis Petros
  • Zouni (Sarpaki) Opy
  • Κυριακούλης Αντώνης
  • Migadis Yannis
  • Μυταρά Χαρίκλεια
  • Sikeliotis Giorgos
  • Τσιριγκούλης Λεωνίδας