• Βαρελάς Γιάννης
  • Λύρα Ελένη
  • Μιχαηλίδου Ευσεβία
  • Xagoraris Zafos
  • Παπαδόπουλος Νίκος
  • Παπαηλιάκης Ηλίας
  • Papaspyrou Rena
  • Παππά Νίνα
  • Σάββα Ανδρέας
  • Chandris Pantelis