: Θέμος Μάϊπας
: Μάϊπας Θέμος
: Solo
: 1961
: Λαγουδέρα
: Ύδρα