Τίτλος: Θέμος Μάϊπας
Καλλιτέχνης: Μάϊπας Θέμος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Λαγουδέρα
Τοποθεσία: Ύδρα