: Ισαβέλλα Χαρμπούρη
: Χαρμπούρη Ισαβέλλα
: Solo
: 1959
: Γκαλερί Ζυγός
: Αθήνα