Τίτλος: Ισαβέλλα Χαρμπούρη
Καλλιτέχνης: Χαρμπούρη Ισαβέλλα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα