• Ανδριάκαινα Γιώτα
 • Γιαννακόπουλος Λεωνίδας
 • Ιγγλέση Μάριον
 • Κατσιπάνος Θεόφιλος
 • Μαγκανιώτης Αλέξανδρος
 • Μαυρογεώργη Κυριακή
 • Μπεκιάρης Χαρίτων
 • Πανάγου-Παπαδάκη Σταυρούλα
 • Παππά Αλίκη
 • Σωτηρόπουλος Διαμαντής
 • Τρώντσιου Μαριάννα
 • Chandris Pantelis